Prejsť na obsah

Zborník Monumentorum tutela 30

Zborník Monumentorum tutela 30 - ilustračný obrázok

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 30.
Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, 342 s.
Zostavil: Mgr. Tomáš Kowalski
ISBN 978-80-89175-89-5; ISSN 1336-4820

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 30.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2020 jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok. Sústreďuje príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu (1853 – 1918 – 2018)“. Podujatie vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy sa uskutočnilo v dňoch 21. a 22. novembra 2018, na jeho príprave spolupracoval Historický ústav SAV a finančnú podporu poskytlo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Príležitosť poskytlo 165. výročie začiatku činnosti „c. k. Ústrednej komisie pre výskum a zachovanie stavebných pamiatok“ – predchodkyne inštitúcií na ochranu pamiatok vo viacerých krajinách strednej Európy. Konferencia patrila medzi hlavné slovenské aktivity v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Cena: 15 eur