Prejsť na obsah

Zborník Monumentorum Tutela 26

Zborník Monumentorum Tutela 26 - ilustračný obrázok

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 26.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2016, 182 s.
Zostavil: Tomáš Kowalski
ISBN: 978-80-89175-75-8

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 24.

Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 26 obsahuje časť príspevkov prednesených na prvom odborno-metodickom dni, usporiadanom v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s generálnym riaditeľstvom Národního památkového ústavu (ČR) v októbri 2015 v Červenom Kláštore. Program podujatia i obsah zborníka bol rozčlenený do troch tematických okruhov: Verejné priestory a novostavby, Drobná sakrálna architektúra v krajine, Pamiatkové územia a ochranné pásma. Jeden z prienikov sledovaných problematík nachádzame v tvorbe spoluzakladateľa a priekopníka ochrany pamiatok v bývalom Československu Václava Mencla (1905 – 1978), ktorému je zborník venovaný.

Cena: 10 €