Prejsť na obsah

Zborník Monumentorum Tutela 25

Zborník Monumentorum Tutela 25 - ilustračný obrázok

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 25.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2015, 232 s.
Zostavil: Peter Škulavík
ISBN: 978-80-89175-72-7

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 25.

Téma zborníka Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 25 bola venovaná národným kultúrnym pamiatkam sepulkrálneho charakteru a pomníkovej tvorby s ohľadom na dve historicky významné udalosti z rokov 2014 a 2015, a to sto rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny a sedemdesiat rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. 15 príspevkov je rozdelených na dve tematické časti, prvá je venovaná civilným cintorínom a druhá časť je zameraná na cintoríny a pamätníky prvej a druhej svetovej vojny. Zborník je venovaný pamiatke historika a pamiatkara PhDr. Jozefa Jablonického, DrSc.

Cena: 10 €