Prejsť na obsah

Zborník Monumentorum Tutela 24

Zborník Monumentorum Tutela 24 - ilustračný obrázok

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 24.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2012, 498 s.
Zostavila: Renata Glaser-Opitzová
ISBN: 978-80-89175-59-8

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 24.

Zborník Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 24 je zostavený z 39 príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii Výskum a obnova hradnej architektúry v Bratislave v dňoch 22. – 24. novembra 2010. Zorganizoval ju Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Archeologickým ústavom SAV. Jednotlivé príspevky v zborníku približujú multidisciplinárny výskum torzálnej architektúry, v ktorej najväčší počet tvoria zrúcaniny hradov. V publikácii sú zastúpené štúdie venované archívnemu, stavebno-historickému, archeologickému, geologickému i petrografickému výskumu ale aj obnove a konzervácii jednotlivých stavebných konštrukcií hradov na území Slovenska, Moravy, Čiech, Rakúska a Nemecka. Čitateľ si v zborníku nájde aj samostatné články venované stavebno-technologickému stavu a zabezpečeniu narušených torzálnych architektúr na rôznorodých príkladoch. Nechýbajú komplexnejšie štúdie hradnej architektúry z pohľadu archívneho, stavebno-historického i petrografického výskumu. V zborníku sa podarilo zosumarizovať viacero príspevkov z realizovaných výskumov Bratislavského hradu a Oravského hradu. Nechýbajú aj najnovšie poznatky z výskumov Dolnej brány Nitrianskeho hradu, Spišského hradu, Dolného hradu Pustého hradu vo Zvolene, Uhrovského hradu, Starého zámku v Banskej Štiavnici, hradu Lietava a hradu Blatnica. Zo zahraničia sa v publikácii predstavujú výskumy a obnovy hradov Bezděz, Kamýk nad Vltavou, Rumburk či Zubštejn, z rakúskych hrad Rottenburg a z nemeckých hrad Schlössel pri Klingenmünsteri. Zborník je venovaný pamiatke profesora Tomáša Durdíka.

Cena: 10 €