Prejsť na obsah

Zborník Monumentorum Tutela 21

Zborník Monumentorum Tutela 21 - ilustračný obrázok

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 21.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2009, 248 s.
ISBN 978-80-89175-36-9

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 21.

Druhé tohtoročné číslo zborníka Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 21 je venované Kostolu sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom – histórii, archeológii, prírodným vedám, dejinám umenia a pamiatkovej obnove tejto významnej ranostredovekej lokality.

Zborník sústreďuje príspevky viacerých slovenských a českých odborníkov, ktorí sa podieľali na výskume kostola a jeho okolia v rámci medzinárodného projektu výskumu európskej architektúry do roku 1000, realizovanom na základe zmluvy o spolupráci Pamiatkového úradu SR a Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i. z roku 2005.

Zborník je rozdelený na kapitoly: História (D. Foltýn, V. Judák), Archeológia a prírodné vedy (Z. Borzová, N. Pažinová, V. Gajdoš, R. Křivánek, K. Rozimant, P. Baxa, P. Bisták, J. Hunka, D. Staššíková-Štukovská, M. Hložek., B. Kolena, L. Liptáková), Dejiny umenia a prieskum nástenných malieb (J. Maříková, T. Berger, J. Hradilová, D. Hradil, E. Kotulánová, S. Švarcová, K. Boyer, K. Pagáčová) a Pamiatková obnova (A. Valeková, V. Gajdoš, J. Vlčko, K. Rozimant, R. Pašteka, J. Šindelář, J. Červenák, J. Gregorová, S. Novotná).

Vypredané!