Prejsť na obsah

Zborník Monumentorum Tutela 20

Zborník Monumentorum Tutela 20 - ilustračný obrázok

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 20.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2009, 485 s.
ISBN 978-80-89175-30-7

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 20.

Jubilejná 20. ročenka je zostavená z príspevkov, ktoré odzneli na dvoch medzinárodných konferenciách, ktoré organizoval PÚ SR v roku 2008: Hodnoty a prespektívy ochrany architektúry urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia (Nitra, 30.9.-2.10.2008) a Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového prostredia (Bratislava, 6.-7.11.2008). Príspevky hľadali odpovede na otázky pamiatkovej ochrany historickej zástavby aj na úlohu pamiatkara v dnešnom modernom svete.

Obsah:

Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia
Ľubica Pinčíková: Úvod
Ľubica Pinčíková: Spoločenská situácia v období 1945 – 1960 na Slovensku vo vzťahu k architektonickej tvorbe a stavebníctvu
Martin Strakoš: Architektúra 50. let v Československu: dědičství avantgardy a labutí píseň tradicionalismu
Marie Tomíšková: Panelová sídliště – fenomén československého stavebnictví a architektury 60. let
Alena Kubová: Modernosť „Funkčného mestaˮ, istoty a pochybnosti architektov na prelome 50. rokov v Československu
Peter Vodrážka: Urbanistické súbory socialistického realizmu na Slovensku. Povojnová výstavba miest na Slovensku
Ľubomíra Fašangová: Architekt Jiří Kroha
Ferdinand Brunovský: Pamiatková ochrana centrálnej mestskej zóny Nová Dubnica projektanta Jiřího Krohu
Anna Dobrucká: Nová Dubnica – kvalita života
Jiří Křížek: Příběh dvou Ještědů
Jana Pohaničová: Nitra – sídlisko Premostie, alebo Scheer verzus Piffl – od projektu k realizácii
Matúš Dulla: Najohrozenejšie architektonické pamiatky
Henrieta Moravčíková: Moderná architektúra ako kultúrne dedičstvo: predpoklady a paradoxy ochrany
Tamás Mezős: Smery v architektúre v Maďarsku po druhej svetovej vojne
Ľubica Pinčíková – Darina Brósková: Stručný prehľad pamiatkového fondu z 50. a 60. rokov na Slovensku
Iva Svobodová: Sídliště Dukla v Pardubicích – zatím stále bez ochrany
Petra Mašitová: Památkové hodnoty sídliště Ostrava-Poruba a jejich ochrana
Klára Kubičková: Banská Bystrica – ohrozenie urbanistických častí mesta z 50. až 70. rokov 20. storočia
Magdaléna Kvasnicová: Inventarizácia alebo architektonicko-historický výskum? K problematike pamiatkových výskumov architektúry 50.-60. rokov 20. storočia na príklade budovy bývalej Všeobecnej úverovej banky v Bratislave
Andrej Botek: Pokoncilové úpravy v sakrálnych objektoch 50. a 60. rokov 20. storočia
Ľudmila Husovská – Naďa Hrašková: Pamiatková rezervácia Kremnica a jej urbanisticko-architektonické štruktúry 50. a 60. rokov 20. storočia
Mária Dvončová: Partizánske – Baťova architektúra
Lívia Blahová: Handlová – sorela na hlavnom cestnom ťahu Prievidza – Banská Bystrica
Radoslav Mokríš: Päťdesiat rokov košického urbanizmu
Petronela Királyová: Urbanistické riešenie Nového mesta (Terasa) v Košiciach
Jozef Kravec: Problematika vnútropriestorov obytných celkov – parková úprava, osadenie umeleckých diel a drobnej architektúry v Košiciach-Novom meste
Anna Valeková: Exkurzia Nitra v 50.-60. rokoch
Závery a odporúčania
Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového prostredia
Viera Dvořáková: Na úvod konferencie Konzervácia verzus rozvoj
Matúš Dulla: Nové bez starého: otázky bez odpovedí
Jana Pohaničová: Hľadá sa kontext, alebo Hodnoty, potenciál a vízie architektúry historizmov
Magdaléna Kvasnicová: Architektonické dedičstvo a súčasný architektonický diškurz
Tomáš Hájek: K historii pojmů „využití˝ a „transformace˝ v dějinách památkové péče
Radoslav Mokriš: Utópie modernizmu
Eva Šabíková – Renáta Žemberová: Pamiatková zóna Hlohovec a Pamiatková zóna Skalica
Dušan Ferianc – Jara Lalková: Usmernenie výstavby na rezervných plochách v súlade so zásadami ochrany pamiatkových území
Jana Šulcová: Hostorický industriál – „stopa budúcnosti˝
Pavol Pauliny: M(i)esto pre reklamu
Alex Tahy: Konzervácia verzus rozvoj, alebo Uvážlivá ochrana verzus bezohľadné vyťažovanie pamiatkového územia?
Věra Kučová: Novostavby v památkově chráněných sídlech
Miloš Dudáš: Problematika „obnovy˝ objektu Starej fary v Žiline
Karel Kuča: Vyhodnocování zástavby v památkově chráněných sídlech jako součást oborového GIS památkově péče v České republice
Ľubor Suchý: Strechy sú tiež súčasťou pamiatkového prostredia
Eva Semanová: Historická zeleň verzus užívateľské nároky
Ľudmila Husovská – Nadežda Hrašková: Kremnica – konzervácia vs. rozvoj v meste ako pamiatková rezervácia
Lívia Blahová – Mária Dvončová: Pamiatkové zóny Prievidzského okresu
Andrej Botek: Problematika uplatnenia zaniknutých hodnôt historickej štruktúry na príklade bratislavského Podhradia
Milan Horák: Konzervácia vs. rozvoj pamiatkového prostredia z pohľadu samospráv

Cena: 6,60 €