Prejsť na obsah

Zborník „K dejinám mlynov – výskum a mapovanie“

Zborník „K dejinám mlynov – výskum a mapovanie“ - ilustračný obrázok

BARTOŠÍKOVÁ, Tereza (ed.). K dejinám mlynov – výskum a mapovanie: Zborník príspevkov zo seminára 14. 12. 2021.
Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky; Vodné mlyny Oblazy, n. o., 2023. 136 s.
ISBN 978-80-89175-97-0.

Elektronická verzia publikácie:

Vodné mlyny sa na území Slovenska začali objavovať v stredoveku najmä v súvislosti s kláš­tormi a šľachtickými privilégiami, pričom z novoveku máme zachované už aj inventáre či zakreslenia objektov v rámci máp. Technické plány mlynov sú doložené zväčša až v 19. storočí. Zlatá éra týchto pamiatok skončila s vynálezom parného stroja, zlom na­stal po stavbe veľkomlynov. Nekvalitné cesty, nedostatok uhlia, veľa vodnej sily a vynález vodných turbín ešte niekoľko desaťročí udržiavali malé lokálne mlyny v prevádzke, postupne sa však ich počet redukoval. Definitívny koniec predznamenala kolektivizácia a rozoranie náhonov v 60. rokoch 20. storočia. Mnoho objektov zaniklo úplne, niektoré zabudnuté stoja tak, ako ich museli mlynári opustiť.

Ich archívny výskum a vzájomná výmena informácií zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozširovaní nášho poznania, samotnej lokalizácii a identifikácii mlynov na území Slovenska. Prečítajte si viac o historickom vývoji, typológii i osudoch jedinečných, pamiatkovo chránených objektov.

Do Vašej pozornosti dávame aj databázu vodnemlyny.sk. Môžete ju tvoriť spolu s nami a pomôcť tak dokumentovať, propagovať a chrániť naše molinologické dedičstvo. Srdečne vás privítame ako spolutvorcov tohto projektu a tešíme sa na stretnutie s Vami priamo v teréne.