Prejsť na obsah

Zaži barok … s pamiatkarmi!

Zaži barok … s pamiatkarmi! - ilustračný obrázok

“ Hledám obraz a taky vidím obraz, když ten muž v zrcadle ke mne promluví.“ (Grasham Nash)

Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov špecializovanej štátnej správy môže mať pestré a zaujímavé podoby. Teatrálne, pompézne, emotívne, moderné i príťažlivé. Ako samotní pamiatkari. Alebo ako barok. Ponúkame Vám v tomto štýle barokovú inšpiráciu, ktorú sme – košickí pamiatkari  – mohli zažiť vďaka dlhoročnej spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Pri oživenom stretnutí s barokom na aktuálnej výstave sme vďaka pútavému výkladu hlavného kurátora Ivana Havliceho vnímali možno aj to, čo vyjadril poľský básnik Adam Zagajewski: Stál som mlčky pred čiernym obrazom, / pred plátnom, ktoré sa mohlo premeniť / na plášť, na košeľu či zástavu, / stalo sa však vesmírom. / Stál som mlčky pred čiernym plátnom, / plný nadšenia a vzdoru a rozmýšľal som / o umení maľovať a o umení žiť, / o množstve prázdnych a studených dní, / o chvíľach bezradnosti, / o svojej chladnej fantázii, / ktorá je srdcom zvona / a žije, len keď sa zvon kolíše, / udierajúc o to, čo miluje, / milujúc to, čo udiera, / a pomyslel som si, že to plátno / mohlo byť aj … bozkom.

Pointu košickej akcie výstižne uvádza oficiálny text k výstave:
Expozícia prezentuje predovšetkým diela východoslovenskej proveniencie, ale aj niekoľko importov. Badať v nich dobovo príznačnú pluralitu viacerých umeleckých štýlov, no najviac vynikajú prieniky klasicizujúceho baroka a prvkov nastupujúceho rokoka. Expozícia je zostavená výlučne z vlastných zbierok Východoslovenského múzea. Jedným najzaujímavejších exponátov je zreštaurovaný oltár Proroka Daniela z už neexistujúceho kostola v Dúbrave, alebo súsošie Sv. Martina a žobráka zo Spišskej Kapituly. Myšlienkou projektu je moderná prezentácia a príťažlivé inštalácie zbierok remesla, výtvarného umenia, spoločenského i náboženského života danej doby. Expozícia má za úlohu vtiahnuť návštevníka priamo do príbehu a harmonicky skĺbiť výnimočné zbierky s moderným zážitkom. Rovnako tak, ako aj samotný barok bol založený na teatrálnosti, pompéznosti, emotívnosti či svetelných kontrastoch.“

A ako by dodal na záver aj Karel Kryl: „Románská gotika i barok s renesancí i zde se dotýká ….“ Prijmite, prosím, našu obrazovú ochutnávku ako pozvánku – a príďte na chvíľu do Košíc zažiť aj Váš barok!

Spracoval: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice

Pozri aj: vsmuzeum.sk/zazi –barok/