Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Zvolen

Pamiatková zóna Zvolen
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Autori výskumu a ZOPU: Ing. Viera Miklešová, Mgr. Tatiana Plavcová
Archeológia: Mgr. Martin Miňo
Zeleň: Ing. Miroslava Šichtová
Spolupráca: Mgr. Ľubica Fillová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2005-2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica – Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Zvolen – Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (PDF, 1200 kB)
PZ Zvolen – Záverečné ustanovenia (PDF, 731 kB)
PZ Zvolen – Urbanisticko – historický výskum územia (PDF, 438 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (JPG, 5914 kB)
Výkres č. 2 – Zásady ochrany pamiatkového územia (JPG, 8867 kB)
Výkres č. 3 – Vymedzenie pamiatkového územia (JPG, 6901 kB)
Výkres č. 4 – Urbanistický a stavebný vývoj sídla (JPG, 6226 kB)
Výkres č. 5 – Pamiatkové hodnoty objektov a priestorov (JPG, 6294 kB)
Výkres č. 6 – Slohová analýza objektov (JPG, 6461 kB)
Výkres č. 7 – Stavebno – technický stav objektov (JPG, 5633 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Zvolen – Fotodokumentácia (PDF, 4389 kB)