Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Vrbov

Pamiatková zóna Vrbov

Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná 115, 080 01 Prešov

zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Pavol Jackovič
autorská spolupráca: Ing. Eva Semanová, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2014

PDF súbory sa otvárajú do nového okna

TEXTOVÉ ČASTI:

Zásady ochrany Pamiatkového územia Vrbov (PDF, 1710 kB)

Záverečné ustanovenia (PDF, 217 kB)

MAPY:

Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 433 kB)

Výkres č. 2 – Hranica pamiatkového územia a národné kultúrne pamiatky (PDF, 200 kB)

Výkreš č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (PDF, 312 kB)

Výkres č. 4 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 339 kB)

Výkreš č. 5 – Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 2589 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:

Fotografická dokumentácia (PDF, 6433 kB)

Prílohy:

Historické mapy (PDF, 6024 kB)