Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Štítnik

Pamiatková zóna Štítnik – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov:
Ing. arch. Miroslav Timár – zodpovedný riešiteľ, Ing. arch. Eva Šmelková – spolupráca, PhDr. Marcela Ďurišová –
archeológia, Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice
– pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Štítnik – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1050 kB)
PZ Štítnik – Záverečné ustanovenia (PDF, 513 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1071 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 686 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 617 kB)
Výkres č. 4 – Priemet zásad ochrany PZ (PDF, 731 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Štítnik – Chránené diaľkové pohľady (PDF, 1142 kB)
PZ Štítnik – Chránené pohľady v interiéri sídla (PDF, 3796 kB)
PZ Štítnik – Priestorové dominanty (PDF, 955 kB)
PZ Štítnik – Pohľady z veže ev. kostola (PDF, 3563 kB)
PZ Štítnik – Historické fotografie (PDF, 2516 kB)
PZ Štítnik – Historické mapy (PDF, 3361 kB)


PRÍLOHY:
PZ Štítnik – Národné kultúrne pamiatky (PDF, 1122 kB) Zoznam NKP z ÚZPF (PDF, 282 kB)
PZ Štítnik – Objekty vytypované na vyhlásenie za NKP (PDF, 544 kB)
PZ Štítnik – Objekty s pamiatkovými hodnotami (PDF, 835 kB)
PZ Štítnik – Zeleň s pamiatkovými hodnotami (PDF, 1329 kB)
PZ Štítnik – Rezervné plochy (PDF, 1271 kB)
PZ Štítnik – Objekty s rušivými prvkami (PDF, 806 kB)