Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Spišské Vlachy

Pamiatková zóna Spišské Vlachy – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Zodpovedný riešitelľ: Ing. arch. Róbert Kiráľ
Autorská spolupráca:
Ing. arch. Eva Šmelková, Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň, Mgr. Martin Horvát – archeológia, Mgr. Juraj Gembický – pamätihodnosti
Spolupráca: Mgr. Kamil Alezár – história, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč – história, PhDr. Marián Soják, PhD. – archeológia

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – Hlavná 25, 040 01 Košice
, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice
– pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Spišské Vlachy – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 10331 kB)
PZ Spišské Vlachy – Záverečné ustanovenia (PDF, 1127 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1713 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 753 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1038 kB)
Výkres č. 4 – Územný priemet zásad (PDF, 1025 kB)
Výkres č. 5 – Územný vývoj mesta (PDF, 1156 kB)
Výkres č. 6 – Historická katastrálna mapa 1869 (PDF, 2492 kB)


FOTOGRAFIE:
PZ Spišské Vlachy – Chránené pohľady v interiéri PZ (PDF, 4817 kB)
PZ Spišské Vlachy – Chránené diaľkové pohľady a priehľady (PDF, 2756 kB)

PZ Spišské Vlachy – Historické fotografie (PDF, 2108 kB)
PZ Spišské Vlachy – Historické mapy (PDF, 9888 kB)


PRÍLOHY:
PZ Spišské Vlachy – Národné kultúrne pamiatky (PDF, 2339 kB) Zoznam NKP z ÚZPF (jpg, 582 KB)
PZ Spišské Vlachy – Navrhované pamätihodnosti (PDF, 1099 kB)
PZ Spišské Vlachy – Historicky komponovaná zeleň (PDF, 954 kB)
PZ Spišské Vlachy – Objekty s rušivými prvkami (PDF, 1908 kB)
PZ Spišské Vlachy – Výkres k zmene vymedzenia PZ (PDF, 3204 kB)
PZ Spišské Vlachy – Rozhodnutie MKSR k zmene hraníc PZ (PDF, 1858 kB)