Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Spišské Podhradie

Pamiatková zóna Spišské Podhradie
Aktualizácia Zásad ochrany pamiatkového územia
(doplnenie materiálu „Zásady pamiatkovej starostlivosti – Pamiatková zóna Spišské Podhradie“, Pamiatkový ústav. Levoča, Ing. arch. Pavol Ižvolt, 1999)

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Autori:
Ing. Antónia Jacková – odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč, Mgr. Emília Toporcerová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV – pracovisko Levoča,
Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2007-2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál materiálu je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešovpracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Spišské Podhradie – Zásady pamiatkovej starostlivosti, Levoča, 1999 (PDF, 1026 kB)
PZ Spišské Podhradie – Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 245 kB)
PZ Spišské Podhradie – Záverečné ustanovenia (PDF, 107 kB)

MAPY:
PZ Spišské Podhradie – Zásady pamiatkovej starostlivosti, Levoča, 1999:
Výkres č. 1 – Výkres slohovej analýzy a analýzy technického stavu (PDF, 1510 kB)
Výkres č. 2 – Výkres zásad pamiatkovej starostlivosti (PDF, 2190 kB)
Výkres č. 3 – Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 435 kB)
PZ Spišské Podhradie – Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia:
Výkres č. 1 – Výkres vymedzenia pamiatkového územia (PDF, 1387 kB)
Výkres č. 2 – Výkres zásad ochrany pamiatkového územia 1 (PDF, 1451 kB)
Výkres č. 2 – Výkres zásad ochrany pamiatkového územia 2 (PDF, 338 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Spišské Podhradie – Zásady pamiatkovej starostlivosti, Levoča, 1999 – fotodokumentácia (PDF, 974 kB)
PZ Spišské Podhradie – Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia – fotodokumentácia (PDF, 3825 kB)