Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Sirk – Železník

Pamiatková zóna Sirk – Železník – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ: Ing. Ladislav Huňavý
Spoluriešitelia: Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Gabriela Brezňanová PhD, Ing. Agáta Bystrianská, Ing. Viktor Graus, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Silvia Pavlová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Sirk – Železník – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 18 012 kB)
PZ Sirk – Železník – Záverečné ustanovenia (PDF, 851 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Historická mapa po 1850 (PDF, 1 135 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 745 kB)
Výkres č. 3 – Širšie vzťahy (PDF, 1 100 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1 533 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 1 395 kB)