Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Rožňava

Pamiatková zóna Rožňava
Zásady ochrany

Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková – zodpovedný riešiteľ, PhDr. Marcela ĎuriŠová – archeológia, Ing. Vladimír Sobota – histrická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE, Hlavná 25, 040 01 Košice, 2005


UPOZORNENIE: Zverejnený materiál má informatívny charakter!
Textová časť:
Pamiatky (PDF, 1419 kB)
Na zápis (PDF, 598 kB)
Hodnotné (PDF, 819 kB)
Rezervné plochy (PDF, 1324 kB)
Zeleň hodnotná (PDF, 1008 kB)
Zeleň respektujúca (PDF, 264 kB)
Rusiace (PDF, 1265 kB)
Pamiatky tabuľka (PDF, 291 kB)
Fotografie
Dominanty (PDF, 688 kB)
Hodnotné pohľady (PDF, 698 kB)
Historické mapy
Prvé vojenské (PDF, 1184 kB)
Druhé vojenské (PDF, 486 kB)
Ortofotomaapa 1952 (PDF, 306 kB)
Mapy zásady
Právny stav (PDF, 1041 kB)
Širšie vzťahy (PDF, 2343 kB)
Zásady ochrany (PDF, 1074 kB)
Prílohy
Okresný vestník (PDF, 1066 kB)
Rozhodnutie OP (PDF, 107 kB)
Vyhláška (PDF, 178 kB)