Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Rimavské Janovce

Pamiatková zóna Rimavské Janovce – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ:
Ing. arch. Silvia Pavlová
Spoluriešitelia:
Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD., Ing. Agáta Bystrianská, Mgr. Katarína Damjanovová,
Ing. Anna Faturová, Ing. Ladislav Huňavý, Mgr. Andrea Moravčíková

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Rimavské Janovce – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 10893 kB)
PZ Rimavské Janovce – Záverečné ustanovenia (PDF, 944 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 2506 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 2459 kB)
Výkres č. 3 – Historická mapa (PDF, 5730 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 2547 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 2519 kB)