Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Rimavská Sobota

Pamiatková zóna Rimavská Sobota – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ:
Ing. arch. Zuzana Klasová
Spoluriešitelia:
Mgr. Gabriela Brezňanová PhD, Mgr. Katarína Damjanovová, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária
Flórová, Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. Ladislav Huňavý, Mgr. Andrea
Moravčíková, Ing. arch. Silvia Pavlová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Rimavská Sobota – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 8039 kB)
PZ Rimavská Sobota – Záverečné ustanovenia (PDF, 1502 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Historická mapa 1867 (PDF, 3572 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 1610 kB)
Výkres č. 3 – Širšie vzťahy (PDF, 1951 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1706 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 1671 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Rimavská Sobota – Historická a súčasná fotodokumentácia (PDF, 14977 kB)