Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Ratková

Pamiatková zóna Ratková – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Ing. Ladislav Huňavý, Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Gabriela Brezňanová, Ing. Agáta Bystrianská, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Silvia Pavlová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Ratková – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 15589 kB)
PZ Ratková – Záverečné ustanovenia (PDF, 527 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Historická mapa (PDF, 1204 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 818 kB)
Výkres č. 3 – Širšie vzťahy (PDF, 714 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 952 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 950 kB)