Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Piešťany

Pamiatková zóna Piešťany – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Gabriela Kvetanová (zásady, urbanistický a architekt.vývoj, charakteristika pam.hodnôt, zeleň), Ing. arch. Veronika Kšiňanová (zásady a podklady), Mgr. Adriana Kondlová (historický a stavebný vývoj),
Mgr. Peter Grznár (archeológia), Ing. Alexandra Jakabšicová (zeleň), Mgr. Zuzana Rábiková (pam.hodnoty nehmotnej povahy)

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Piešťany – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1552 kB)
PZ Piešťany – Záverečné ustanovenia (PDF, 303 kB)
PZ Pieštany – Titulná strana, obsah (PDF, 627 kB)


MAPY:
Výkres č.1 – Širšie vzťahy (PDF, 426 kB)
Výkres č.2 – Základný výkres (PDF, 931 kB)
Výkres č.3 – Slohová analýza objektov (PDF, 957 kB)
Výkres č.4 – Rozbor pamiatkových hodnôt územia (PDF, 5553 kB)
Výkres č.5 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 5308 kB)
Výkres č.6 – Katastrálna mapa z roku 2010 (PDF, 614 kB)
Výkres č.7 – Vymedzenie územia PZ (PDF, 2311 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Piešťany – Chránené exteriérové pohľady (PDF, 504 kB)
PZ Piešťany – Chránené interiérové pohľady (PDF, 5351 kB)
PZ Piešťany – Súčasné fotografie objektov po uliciach v 1.pásme PZ (PDF, 10605 kB)
PZ Piešťany – Súčasné fotografie objektov po uliciach v 2.pásme PZ (PDF, 16891 kB)
PZ Piešťany – Historické fotografie objektov po uliciach (PDF, 11066 kB)
PZ Piešťany – Mosty (PDF, 1233 kB)
PZ Piešťany – Parky (PDF, 6845 kB) Pohľady do parkov a objekty v parkoch (PDF, 6237 kB)
PZ Piešťany – Sochy (PDF, 4151 kB)
PZ Piešťany – Historické mapy a plány (PDF, 5601 kB)
PZ Piešťany – Pamätihodnosti mesta v PZ (PDF, 6379 kB)

PRÍLOHY:
PZ Piešťany – Zoznam národných kultúrnych pamiatok (tabuľka NKP) (PDF, 137 kB)
PZ Piešťany – Zásady na ochranu, údržbu a regeneráciu NKP (tabuľka) (PDF, 142 kB)
PZ Piešťany – Zásady na ochranu, údržbu a regeneráciu nehnuteľností (tabuľka) (PDF, 346 kB)

PZ Piešťany – Vytypované nehnuteľnosti na zápis za NKP (PDF, 121 kB)

PZ Piešťany – Vyhláška Okresného úradu v Trnave o vyhlásení PZ (PDF, 7936 kB)