Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Pezinok

Pamiatková zóna Pezinok – zásady ochrany pamiatkového územia

Zodpovední riešitelia: Mgr. Miroslav Hrdina, PhD., Mgr. Marta Belohorcová

Spolupráca: Mgr. Dagmara Baroková – mapy, Mgr. Alexandra Vávrová – archeológia

Dátum spracovania: 2020-2021

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA – Leškova 17, 811 04 Bratislava

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovom sídle PÚ SR bola eletronická podoba dokumentov zredukovaná. Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade

Textová časť:

Zásady ochrany Pamiatkového územia PZ Peznok (PDF, 1779 kB)

Záverečné ustanovenia (PDF, 689 kB)

Fotografické prílohy:

Historické plány a fotografie s porovnaniami (PDF, 4467 kB)

Charakteristické pohľady (PDF, 3849 kB)

Kategorizácia objektov (JPG, 5325 kB)

Kategorizácia zelene (JPG, 1678 kB)

Prvky uličného interiéru (PDF, 4593 kB)

Výkresy (mapy):

Vymedzenie PZ a charakteristické pohľady (PDF, 2305 kB)

Sektory PZ a zachovanie histor.výstavby (PDF, 2204 kB)

Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 2558 kB)

Zásady ochrany PZ (PDF, 2591 kB)