Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Partizánska Ľupča

Pamiatková zóna Partizánska Ľupča – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Martina Magová
Spolupráca:
Ing. arch. Karol Ďurian, Mgr. Martin Furman, PhD. – archeológia, Mgr. Ing. Miroslava Šichtová – historická zeleň

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA – Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Žilina
, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Partizánska Ľupča – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1372 kB)
PZ Partizánska Ľupča – Urbanisticko-historický výskum (PDF, 4052 kB)
PZ Partizánska Ľupča – Záverečné ustanovenia (PDF, 162 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Základný výkres (PDF, 693 kB)
Výkres č. 2 – Slohová analýza (PDF, 739 kB)
Výkres č. 3 – Analýza stavebno-technického stavu (PDF, 710 kB)
Výkres č. 4 – Zásady ochrany PZ (PDF, 2740 kB)
Výkres č. 5 – Širšie vzťahy (PDF, 3075 kB)


FOTODOKUMENTÁCIA:

PZ Partizánska Ľupča – Fotodokumentácia (PDF, 16241 kB)
PZ Partizánska Ľupča – Katastrálne mapy z rokov 1866 a 1927 (PDF, 505 kB)
PZ Partizánska Ľupča – 1.,2. a 3. vojenské mapovanie (PDF, 573 kB)
PZ Partizánska Ľupča – Historické mapy Liptova (PDF, 362 kB)