Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Nižné Repaše

Pamiatková zóna Nižné Repaše
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: PhDr. Mária Poláková
Autori: Ing. Peter Odler, Dr. Gabriel Lukáč, Ing. Eva Semanová,
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV – pracovisko Levoča,
Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov – pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Nižné Repaše – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 871 kB)
PZ Nižné Repaše – Záverečné ustanovenia (PDF, 931 kB)

MAPY:
Prvé vojenské mapovanie r. 1769, mapa č. 1a (PDF, 86 kB)
Druhé vojenské mapovanie r. 1821, mapa č. 1b (PDF, 103 kB)
Tretie vojenské mapovanie r. 1876, mapa č. 1c (PDF, 123 kB)
Prvé vojenské mapovanie r. 1769, mapa č. 1d – detail (PDF, 355 kB)
Výkres č. 1 – Historická mapa z roku 1869 (PDF, 2120 kB)
Výkres č. 2 – Širšie vzťahy (PDF, 2318 kB)
Výkres č. 3 – Výkres vymedzenia pamiatkového územia (PDF, 2337 kB)
Výkres č. 3a – Výkres vymedzenia pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 3042 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2355 kB)
Výkres č. 5 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 2307 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Nižné Repaše – Fotodokumentácia (PDF, 3392 kB)

PRÍLOHY:
Vyhláška Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi č. 4/93 o vyhlásení PZ ľudovej architektúry v obci Nižné Repaše (PDF, 620 kB)