Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Modra

Pamiatková zóna Modra
Pamiatkový prieskum – Zásady pamiatkovej starostlivosti

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovala: Ing. arch. Viola Bajaníková
Fotodokumentácia: Peter Fratrič
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 1996

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Modra – Pamiatkový prieskum – Zásady pamiatkovej starostlivosti (PDF, 4050 kB)
PZ Modra – Záverečné ustanovenia (PDF, 242 kB)

HISTORICKÉ MAPY a VÝKRESY:
Katastrálna mapa Modry z roku 1851 (PDF, 8195 kB)
Katastrálna mapa Modry z roku 1894 (PDF, 9037 kB)
Pôdorys hradieb mesta (PDF, 1131 kB)
Zámčisko v Harmónii (PDF, 449 kB)
Pôdorys radnice z roku 1830 (PDF, 526 kB)
Pohľad radnice z roku 1830 (PDF, 623 kB)

VÝKRESY:
Výkres č. 1 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (PDF, 4682 kB)
Výkres č. 2 – Slohová analýza objektov (PDF, 6115 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor stavebno-technického stavu (PDF, 5611 kB)
Výkres č. 4 – Širšie vzťahy (PDF, 4115 kB)
Výkres č. 5 – Zásady pamiatkovej starostlivosti (PDF, 4913 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PZ Modra – Zoznam fotografií (PDF, 1193 kB)
PZ Modra – Fotografie č. 1-40 (PDF, 8202 kB)
PZ Modra – Fotografie č. 41-80 (PDF, 8970 kB)
PZ Modra – Fotografie č. 81-120 (PDF, 8930 kB)
PZ Modra – Fotografie č. 121-156 (PDF, 7584 kB)