Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Markušovce

Pamiatková zóna Markušovce
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice:
Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková – zodpovedný riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš – archeológia, Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice
– pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Markušovce – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 992 kB)
PZ Markušovce – Záverečné ustanovenia (PDF, 836 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1856 kB)
Výkres č. 2 – Vymedzenie územia (PDF, 1319 kB)
Výkres č. 3 – Zásady ochrany (PDF, 1115 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Funkčné využitie pamiatkového územia (PDF, 3402 kB)
Historický a stavebný vývoj územia (PDF, 1354 kB)
Národné kultúrne pamiatky
(PDF, 7747 kB)
Pamiatkové hodnoty územia
(PDF, 10408 kB)
Zásadné urbanistické vývojové etapy
(PDF, 3363 kB)
Zásady ochrany
(PDF, 3031 kB)