Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Marianka

Pamiatková zóna Marianka
Pamiatkový prieskum a zásady pamiatkovej starostlivosti

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava:
PhDr. Peter Jurkovič
Spracovala:
Ing. arch. Viola Bajaniková
Spolupráca: Mgr. Elena Sabadošová – sakrálna architektúra, Ing. Veronika Vágenknechtová – zeleň, PhDr. Peter Baxa – archeológia, Peter Fratrič – fotodokumentácia
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2000

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Bratislava,
Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Marianka – Pamiatkový prieskum a zásady pamiatkovej starostlivosti (PDF, 1967 kB)
PZ Marianka – Záverečné ustanovenia (PDF, 402 kB)

MAPY:
Katastrálna mapa Marianky z roku 1894 (JPG, 4459 kB)
Mapa Marianky z roku 1852 (JPG, 1360 kB)
PZ Marianka – Vymedzenie územia (JPG, 842 kB)
Výkres č. 1 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov
(JPG, 5679 kB)
Výkres č. 2 – Vyznačenie hodnotových objektov na území PZ Marianka (
JPG, 5366 kB)
Výkres č. 3 – Slohová analýza objektov
(JPG, 4831 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor stavebno-technického stavu (
JPG, 5007 kB)
Výkres č. 5 – Širšie vzťahy (
JPG, 3508 kB)
Výkres č. 6 – Zásady pamiatkovej starostlivosti pre PZ Marianka (JPG, 8094 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Marianka – Fotodokumentácia (PDF, 3110 kB)