Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Liptovský Mikuláš

Pamiatková zóna Liptovský Mikuláš
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Pavol Jurčo, Ing. arch. Peter Kulašík
Autorská spolupráca: Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, Mgr. Martin Furman, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA – pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok, 2013

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina – pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok.
Prechod na kontakty KPU