Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Krupina

Pamiatková zóna Krupina – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ:
Ing. arch. Anna Hojčková
Spoluriešitelia:
Mgr. Martina Poliaková, Mgr. Martin Miňo, Ing. arch. Mária
Flórová
, Ing. Anna Faturová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Krupina – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 11741 kB)
PZ Krupina – Záverečné ustanovenia (PDF, 976 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1205 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 1052 kB)
Výkres č. 3 – Historická mapa (PDF, 1749 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1558 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 1352 kB)
Výkres č. 5 – Archeológia a systém opevnenia (PDF, 1794 kB)

PRÍLOHY:
PZ Krupina – Tabuľky objektov (PDF, 7228 kB)