Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Kremnické Bane

Pamiatková zóna Kremnické Bane
Zásady pamiatkovej starostlivosti pre vidiecku pamiatkovú zónu

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Vypracovala: Ing. arch. Jarmila Maršálková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 1994-1995

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Kremnické Bane – Zásady pamiatkovej starostlivosti pre vidiecku PZ (PDF, 5330 kB)
PZ Kremnické Bane – Záverečné ustanovenia (PDF, 52 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Stavebno-technický stav objektov (JPG, 2696 kB)
Výkres č. 2 – Použité stavebné materiály, výplne na objekty (JPG, 3397 kB)
Výkres č. 3 – Zeleň, materiálovo-tvarové riešenie oplotenia (
JPG, 3055 kB)
Výkres č. 4 – Archívny materiál – zahustenie obce (
JPG, 3614 kB)
Výkres č. 5 – Schématický plán pôvodnej zástavby (
JPG, 2717 kB)
Výkres č. 6 – Širšie vzťahy (
JPG, 3250 kB)
Výkres č. 7 – Zásady pamiatkovej starostlivosti (
JPG, 3759 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Kremnické Bane – Zoznam fotodokumentácie (PDF, 533 kB)
PZ Kremnické Bane – Fotodokumentácia (PDF, 1696 kB)