Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Jelšava

Pamiatková zóna Jelšava – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spoluriešitelia: Mgr. Gabriela Brezňanová PhD, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária Flórová, Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. Ladislav Huňavý, Mgr. Andrea Moravčíková, Ing. arch. Silvia Pavlová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Jelšava – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 7396 kB)
PZ Jelšava – Záverečné ustanovenia (PDF, 263 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Historická mapa 1864 – 1893 (PDF, 443 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 523 kB)
Výkres č. 3 – Širšie vzťahy (PDF, 2502 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 616 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 573 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Jelšava – Historická fotodokumentácia (PDF, 3937 kB)

PRÍLOHY:
PZ Jelšava – Nariadenie o vyhlásení PZ z roku 1991 (PDF, 1613 kB)