Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Hybe

Pamiatková zóna Hybe
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Peter Kulašík
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA – pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina – pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Hybe – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4486 kB)
PZ Hybe – Záverečné ustanovenia (PDF, 87 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 2826 kB)
Výkres č. 2 – Hranica pamiatkovej zóny (PDF, 2479 kB)
Výkres č. 3 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 2694 kB)
Výkres č. 4 – Ortofotomapa (PDF, 3675 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Hybe – Ortofotomapa (PDF, 249 kB)