Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Hlohovec

Pamiatková zóna Hlohovec
Zásady ochrany pamiatkového územia – aktualizácia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Eva Šabíková, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Spolupráca: Mgr. Adriana Kondlová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Hlohovec – Zásady ochrany pamiatkového územia – aktualizácia (PDF, 1168 kB)
PZ Hlohovec – Záverečné ustanovenia (PDF, 736 kB)
PZ Hlohovec – Vyhláška Okresného úradu v Trnave (PDF, 1724 kB)
Príloha č. 1 – Historický a urbanistický vývoj sídla Hlohovec (PDF, 458 kB)
Príloha č. 2 – Stručné opisy NKP v meste Hlohovec a stručné opisy vytypovaných nehnuteľností na zápis za NKP v rámci pamiatkovej zóny (PDF, 261 kB)
Príloha č. 3 – Zásady PZ Hlohovec pre 1. pásmo ochrany (PDF, 190 kB)

MAPY:
Príloha č. 4 – Zoznam výkresov (PDF, 173 kB)
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1051 kB)
Výkres č. 2 – Základný výkres (PDF, 325 kB)
Výkres č. 3 – Slohová analýza objektov (PDF, 1540 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt – suterény (PDF, 636 kB)
Výkres č. 5 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 2371 kB)
Výkres č. 6 – Zásady ochrany pamiatkového fondu (PDF, 685 kB)
Výkres č. 7 – Katastrálna mapa k roku 2008 (PDF, 254 kB)
Príloha č. 5 – Zoznam vedút a historických máp a plánov (PDF, 211 kB)
Veduty (PDF, 710 kB)
Historické mapy a plány (PDF, 1474 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Príloha č. 6 – Zoznam fotodokumentácie (PDF, 126 kB)
Staré fotky po uliciach (PDF, 10417 kB)
Súčasné fotky po uliciach a po objektoch (PDF, 6256 kB)
Príloha č. 7 – Zoznam fotodokumentácie (PDF, 221 kB)
Staré pohľady z veže Kostola sv. Michala (PDF, 724 kB)
Letecké snímky (PDF, 997 kB)
Chránené interiérové pohľady (PDF, 630 kB)
Chránené exteriérové pohľady (PDF, 267 kB)
Chránené pohľadové uhly na historickú siluetu a panorámu (PDF, 519 kB)
Chránené pohľady z veže Kostola sv. Michala (PDF, 576 kB)