Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Hanušovce nad Topľou

Pamiatková zóna Hanušovce nad Topľou

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Jana Onufráková
Autorská spolupráca: Ing. Emília Grešová, Mgr. Peter Harčar, Mgr. Anna Okruhľanská, Ing. Adriana Pavlíková, Mgr. Dominik Sabol, Ing. Eva Semanová, Mgr. Eva Sendeková, Ing. Ľubor Suchý

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade v Prešove, Hlavná 115, 080 10, Prešov 2014

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

Textová časť:

Pamiatková zóna Hanušovce nad Topľou – zásady ochrany textová časť (PDF, 665 kB)

Protokol – vydanie zásad Hanušoviec nad Topľou (PDF, 190 kB)

Mapy:

Širšie vzťahy (PDF, 189 kB)

Chránené pohľady (PDF, 1578 kB)

Historická mapa (PDF, 1005 kB)

Funkčné využitie (PDF, 1278 kB)

Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1276 kB)

Územný priemet zásad (PDF, 1274 kB)

Právny stav (PDF, 1259 kB)

Fotodokumentácia:

Mapy (PDF, 3067 kB)

Celé územie a kostol (PDF, 3125 kB)

Veľký kaštieľ (PDF, 3175 kB)

Park (PDF, 5991 kB)

Ihrisko, Malý kaštieľ a priestorové vzťahy (PDF, 6581 kB)

Diaľkové a chránené pohľady (PDF, 1516 kB)

Pohľady v interiéri PZ (PDF, 1879 kB)