Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Gelnica

Pamiatková zóna Gelnica – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Alena Hrabinská, Ing. arch. Róbert Kiráľ, Ing. arch. Eva Šmelková
Autorská spolupráca: Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň, Mgr. Martin Horvát – archeológia
Spolupráca: Ing. arch. Peter Kling, Ing. arch. Igor Cziel

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – Hlavná 25, 040 01 Košice
, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice
– pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Gelnica – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4801 kB)
PZ Gelnica – Záverečné ustanovenia (PDF, 421 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1688 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 909 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1107 kB)
Výkres č. 4 – Územný priemet zásad (PDF, 1263 kB)
Výkres č. 5 – Katastrálna mapa z r.1868 (PDF, 4225 kB)
Výkres č. 6 – Montánna mapa banského mesta Gelnica
(PDF, 1807 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Gelnica – Chránené diaľkové pohľady a priehľady (PDF, 1910 kB)
PZ Gelnica – Chránené pohľady v uličnom interiéri (PDF, 3638 kB)
PZ Gelnica – Historické fotografie a pohľadnice (PDF, 1231 kB)
PZ Gelnica – Historické mapy (PDF, 5131 kB)


PRÍLOHY:
PZ Gelnica – Národné kultúrne pamiatky (PDF, 505 kB)
PZ Gelnica – Objekty vytypované na vyhlásenie za NKP (PDF, 1100 kB)
PZ Gelnica – Historická zeleň (PDF, 1484 kB)
PZ Gelnica – Objekty s rušivými prvkami (PDF, 468 kB)
PZ Gelnica – Schéma pôvodnej uličnej siete (PDF, 261 kB)
PZ Gelnica – Archívne dokumenty vyhlásenia PZ (PDF, 9082 KB)