Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Brezno

Pamiatková zóna Brezno

Autor: Mgr. Ľubica Fillová, Banská Bystrica 2015
Konzultácie: Ing. arch. Zuzana Klasová, Ing. arch. Anna Hojčková, Mgr. Tatiana Plavcová, Ing. arch. Renáta Lieskovská, Ing. Ladislav Santoris, KPÚ Banská Bystrica- zeleň, PhDr. Marta Mácelová, UMB Banská Bystrica, FHV- archeológia, Mgr. Martin Miňo, KPÚ Banská Bystrica- archeológia

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:

Obsah (PDF, 122 kB)

Urbanisticko – historický výskum (PDF, 3207 kB)

Zásady ochrany pamaitkového územia (PDF, 1057 kB)

Vyhláška (PDF, 1779 kB)

Záverečný protokol (PDF, 1280 kB)

FOTOGRAFIE

Mapové podklady (PDF, 2737 kB)

Letecké snímky (PDF, 1167 kB)

Historické diaľkové pohľady (PDF, 1048 kB)

Historické pohľady v interieri (PDF, 1911 kB)

Historické zaniknuté objekty a zástavba (PDF, 1245 kB)

Prvky uličného interéru (PDF, 1763 kB)

Súčasný stav (PDF, 4261 kB)

TABUĽKY OBJEKTOV

Úvodné strany (PDF, 242 kB)

Černáková ulica (PDF, 181 kB)

Chalupkova ulica (PDF, 380 kB)

Kuzmányho ulica (PDF, 170 kB)

Nábrežie Dukelských hrdinov (PDF, 293 kB)

Nábrežie Jána Čípku (PDF, 179 kB)

Námestie M.R. Štefánika (PDF, 1584 kB)

Rázusova ulica (PDF, 1306 kB)

Školská ulica (PDF, 241 kB)

Šrámkova ulica (PDF, 234 kB)

Štúrova ulica (PDF, 1078 kB)

Švermova ulica (PDF, 164 kB)

Ulica Boženy Němcovej (PDF, 372 kB)

Ulica ČSA (PDF, 560 kB)

Ulica Hradby (PDF, 240 kB)

MAPY

Širšie vzťahy (PDF, 1911 kB)

Právny vzťah (PDF, 1275 kB)

Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 2748 kB)

ZOPU (PDF, 2174 kB)

Historická KM (PDF,