Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Babiná

Pamiatková zóna Babiná – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavná riešiteľka:
Ing. arch. Anna Hojčková
Spoluriešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária Flórová, Mgr. Martin Miňo

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:

PZ Babiná – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 9153 kB)
PZ Babiná – Záverečné ustanovenia (PDF, 94 kB)
PZ Babiná – Dodatok č.1 k zásadám ochrany PZ z 13.9.2022 (PDF, 592 kB)

MAPY:

Výkres č. 1 – Historická mapa (PDF, 2018 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 736 kB)
Výkres č. 3 – Širšie vzťahy (PDF, 670 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1275 kB)

Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 1239 kB)