Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Veľké Leváre – Habánsky dvor

Pamiatková rezervácia Veľké Leváre – Habánsky Dvor
Aktualizované zásady ochrany pamiatkového územia a urbanisticko-historický výskum

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovatelia: PhDr. Peter Jurkovič – hlavný koordinátor, PhDr. Gabriela Habáňová – hlavný spracovateľ, Ing. Veronika Vagenknechtová – spracovateľ, PhDr. Peter Baxa – spracovateľ, Ing. Elena Kollárová – grafické práce
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2005-2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Veľké Leváre – Habánsky Dvor – Aktualizované zásady ochrany pamiatkového územia a urbanisticko-historický výskum (PDF, 677 kB)
PR Veľké Leváre – Habánsky Dvor – Záverečné ustanovenia (PDF, 1094 kB)

MAPOVÉ PRÍLOHY:
Zoznam mapových príloh (PDF, 255 kB)
Mapová príloha č. 1 (PDF, 530 kB)
Mapová príloha č. 2 (PDF, 554 kB)
Mapová príloha č. 3 (PDF, 220 kB)
Mapová príloha č. 4 (PDF, 1006 kB)
Mapová príloha č. 5 (PDF, 918 kB)
Mapová príloha č. 6 (PDF, 1131 kB)
Mapová príloha č. 7 (PDF, 1062 kB)
Mapová príloha č. 8 (PDF, 516 kB)

VÝKRESY ZÁSADY OCHRANY ZELENE PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA:
Zoznam výkresov (PDF, 132 kB)
Výkres č. 1 – Etapy a rozbor urbanistického a stavebného vývoja historického sídla (PDF, 9362 kB)
Výkres č. 2a – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 6130 kB)
Výkres č. 2b – Rozbor pamiatkových hodnôt zelene (PDF, 5930 kB)
Výkres č. 3 – Slohová analýza objektov (PDF, 5866 kB)
Výkres č. 4 – Stavebno-technický stav objektov (PDF, 5574 kB)
Výkres č. 5 – Širšie vzťahy (PDF, 1272 kB)
Výkres č. 6a – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6183 kB)
Výkres č. 6b – Zásady ochrany zelene pamiatkového územia (PDF, 6027 kB)
Legenda k výkresu 6 b „ Zásady ochrany zelene pamiatkového územia“ (PDF, 51 kB)
Výkres č. 7 – Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 5637 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PR Veľké Leváre – Habánsky dvor – Zoznam fotodokumentácie (PDF, 89 kB)
PR Veľké Leváre – Habánsky dvor – Fotodokumentácia (PDF, 10992 kB)