Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Trnava

Pamiatková rezervácia Trnava
Urbanisticko – historický výskum a aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Gabriela Kvetanová, Ing. Milan Kazimír, Ing. arch. Veronika Kšiňanová, Mgr. Zuzana Rábiková, Ing. Alexandra Jakabšicová, Mgr. Peter Grznár
Spolupráca: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Trnava – Urbanisticko-historický výskum a aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 4167 kB)
PR Trnava – Záverečné ustanovenia (PDF, 933 kB)
PR Trnava – Uznesenie vlády (PDF, 194 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1543 kB)
Výkres č. 2 – Základný výkres (PDF, 5262 kB)
Výkres č. 3 – Slohová analýza objektov (PDF, 2604 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt územia (PDF, 6440 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 5259 kB)
Výkres č. 6a – Katastrálna mapa (PDF, 181 kB)
Výkres č. 6b – Katastrálna mapa (PDF, 188 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Trnava – Pohľady v interiéri (PDF, 1584 kB)
PR Trnava – Fotografie po uliciach a po objektoch I. (PDF, 13716 kB)
PR Trnava – Fotografie po uliciach a po objektoch II. (PDF, 9623 kB)
PR Trnava – Staré fotografie (PDF, 2011 kB)

PRÍLOHY:
Tabuľka č. 1 (PDF, 210 kB)
Tabuľka č. 2 (PDF, 293 kB)