Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Svätý Jur

Pamiatková rezervácia Svätý Jur
Zásady pamiatkovej starostlivosti pre mesto Jur pri Bratislave* (Svätý Jur)

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovali: Ing. arch. Júlia Takátsová, prom. hist. Blanka Puškárová, CSc., prom. hist. Eva Križanová, prom. hist. Eva Petrášková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 1988

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Svätý Jur – Zásady pamiatkovej starostlivosti pre mesto Jur pri Bratislave str. 1 až 30 (PDF, 2089 kB)
PR Svätý Jur – Zásady pamiatkovej starostlivosti pre mesto Jur pri Bratislave str. 31 až 71 (PDF, 4175 kB)
PR Svätý Jur – Záverečné ustanovenia (PDF, 294 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Zásady pamiatkovej starostlivosti (PDF, 3789 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Svätý Jur – Fotodokumentácia (PDF, 1149 kB)

* Názov mesta Jur pri Bratislave od roku 1960 do r.1990. Od roku 1990 prinavrátený pôvodný historický názov Svätý Jur.