Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Štiavnické Bane

Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane

Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová

Hlavní riešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing.arch. Zuzana Klasová

Spracovali Ing. arch. Andrea Nižňanská, Ing. arch. Anna Hojčáková, Mgr. Martin Miňo, Mgr. Andrea Gregová

Konzltanti: Slovenská agentúra životného prostredia, pracovisko Banská Bystrica, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., O. z. Banská Bystrica, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica. © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

Textové časti:

PR Štiavnické Bane – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6457 kB)

PR Štiavnické Bane – Protokol (PDF, 64 kB)

Mapy:

PR Štiavnické Bane – Širšie vzťahy (PDF, 5208 kB)

PR Štiavnické Bane – Širšie vzťahy 2 (PDF, 2187 kB)

PR Štiavnické Bane – Pamiatkové hodnoty (PDF, 7835 kB)

PR Štiavnické Bane – Urban. vývoj (PDF, 1845 kB)

PR Štiavnické Bane – Rozbor, objem skladby (PDF, 1881 kB)

PR Štiavnické Bane – Zaniknuté objekty (PDF, 2307 kB)

PR Štiavnické Bane – Technické pamiatky (PDF, 2474 kB)

PR Štiavnické Bane – Banské prevádzky (PDF, 1645 kB)

PR Štiavnické Bane – URB sektory (PDF, 2310 kB)

PR Štiavnické Bane – Zásady ochrany (PDF, 4896 kB)

Prílohy:

Pamiatky v krajine 2013 (PDF, 273 kB)

Pôdorys územia od Svätého Antona po Hodrušu (PDF, 322 kB)

Banská mapa z 2. polovice 17 storočia časť – Windsachta (PDF, 332 kB)

Banská mapa z 2. polovice 17 storočia časť – Horná Roveň (PDF, 262 kB)

Medirytina z knihy Danube et ses enviros (PDF, 285 kB)

Kolorovaná tušová kresba Jána Antona de Stainberga z roku 1745 (PDF, 902 kB)

Pôdorys opevnenej Windsachty z roku 1709 (PDF, 282 kB)

Kristina šachta – nad terénom banská budova pri šachte, polovice 18. storočia (PDF, 82 kB)

Banská mapa z polovice 18. storočia – šachta Konigsegg a šachta Siglisberg (PDF, 72 kB)

Banská mapa z polovice 18. storočia – šachta Siglisberg a vodná nádrž Evička (PDF, 242 kB)

Kolorovaná mapa Windsachty a Siglisbergu spracovaná pred rokom 1738 (PDF, 222 kB)

Historická katastrálna mapa z roku 1859 (PDF, 262 kB)