Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Podbiel

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Podbiel Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Zuzana Liptayová
Autor:
PhDr. Zuzana Liptayová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1994

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina. Prechod na kontakty KPU.

TEXTOVÉ ČASTI:
PRĽA Podbiel – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4883 kB)
PRĽA Podbiel – Protokol platnosti zásad
(PDF, 703 kB)

MAPY:
Mapa hranice PRĽA Podbiel (PDF, 461 kB)
Pôvodná mapa ochranného pásma PRĽA Podbiel (JPG, 966 kB)