Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Nitra

Pamiatková rezervácia Nitra
Aktualizácia zásad ochrany

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra:
Ing. Anna Valeková
Spracovali: Ing. arch. Eva Gažiová – urbanizmus, architektúra, Ing. Darina Ulrychová, CSc. – zeleň, Mgr. Peter Bisták – archeológia
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA,
Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Nitra,
Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Nitra – Aktualizované zásady ochrany (PDF, 1039 kB)
PR Nitra – Tabuľkový prehľad jednotlivých kategórii objektov(PDF, 224 kB)
PR Nitra – Záverečné ustanovenia (PDF, 201 kB)

MAPY:
Vymedzenie územia (JPG, 2312 kB)
Širšie vzťahy – okolie
(JPG, 2422 kB)
Širšie vzťahy – mesto
(JPG, 1406 kB)
Stavebno-historický vývoj
(JPG, 1072 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov
(JPG, 1094 kB)
Zásady ochrany pamiatkového územia
(JPG, 1137 kB)
Zeleň
(JPG, 1259 kB)
Rukopisná mapa I. vojenského mapovania r. 1782 (PDF, 4207 kB)
Rukopisná mapa II. vojenského mapovania r. 1839 (JPG, 432 kB)
Katastrálna mapa mesta r. 1893 (JPG, 37 kB)
Katastrálna mapa r. 1893 (JPG, 40 kB)
Mapa mesta r. 1898 (JPG, 70 kB)
Histirorická dokumentácia
(PDF, 3644 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Nitra – Historická fotodokumentácia
(PDF, 2816 kB)
PR Nitra – Nitra koncom 19. storočia – začiatok 20. storočia
(PDF, 761 kB)
PR Nitra – Chránené pohľady
(PDF, 5294 kB)
PR Nitra – Plastiky
(PDF, 422 kB)
PR Nitra – Oplotenia
(PDF, 630 kB)
PR Nitra – Osvetľovacie telesá, dlažby, schodiská
(PDF, 1142 kB)

PRÍLOHY:
PR Nitra – Evidenčné listy
(PDF, 6984 kB)