Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Trenčín

Mestská pamiatková rezervácia Trenčín

Autori: Ing. Arch. Ivan Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI A FOTODOKUMENTÁCIA:

Zásady MPR Trenčín – textová časť a I. časť fotodokumentácie (PDF, 9802 kB)

Zásady MPR Trenčín – II. časť fotodokumentácie (PDF, 14310 kB)

Zásady MPR Trenčín – Záverečné ustanovenie (PDF, 402 kB)

MAPOVÉ PRÍLOHY:

Mapová príloha č. 1 (PDF, 92 kB)

Mapová príloha č. 2 (PDF, 6479 kB)

Mapová príloha č. 3 (PDF, 6224 kB)

Mapová príloha č. 4 (PDF, 6409 kB)

Mapová príloha č. 5 (PDF, 6281 kB)

Mapová príloha č. 6 (PDF, 6454 kB)