Prejsť na obsah

Zasa zvony !

Zasa zvony ! - ilustračný obrázok

Naše zvony a ich zvonári – audioprojekt nádeje (a) návratov k tradičnému

Dobré ráno, zvonári !

Ako prebúdzať záujem o ochranu a obnovu našich historických zvonov, ručných zvonárov, či remesla zvonolejárov? Úspešne sa to darí tematickému seriálu s 500 príspevkami, zrodenému u pamiatkarov spolu s Rádiom Lumen pod názvom „Naše zvony a ich zvonári“. Vo vysielaní sú každý týždeň už jedenásty rok. Pamiatkari tak majú vlastnú reláciu so širokým dosahom. A zasa v tomto roku aj vo finále prestížnych cien Pamiatok a múzeí v ocenenom cykle „Zvony a zvonenie v cirkevnom roku a v ľudových zvykoch“ – sa vynímajú zvonárske zvyky a tradície – cirkevné i ľudové – na celý rok. Seriál vyzdvihuje jeho veľký podporovateľ – archeológ Michal Slivka, keď ho nazýva „učenosťou v ľudovom podaní“, zmysluplnou, dvíhajúcou horizonty. Vďaka celoživotným bádaniam a dielu oceneného kampanológa i archivára Juraja Spiritzu sú tu predstavené stovky zvonov a zvonárov, či zvonolejárov, kostolov i zvoníc. Na Slovensku máme
13 000 zvonov, a ich 500 známych majstrov, či dielní – od stredoveku dodnes. Už jedenásť rokov sú ručné zvonenie a zvonári súčasťou chráneného nehmotného dedičstva, a Slovensko je tak prvou krajinou sveta, ktoré tomu fenoménu priznalo takýto dôležitý status. Ako toto všetko oceňuje aj Juraj Spiritza – „ Je veľmi potešiteľné, že stále viac ľudí sa zaujíma o to, čo sú zvony, z čoho sa vyrábajú, a odkedy sa zvony lejú na našom území prakticky doteraz.“

Nadčasový audioprojekt desaťročia

..je podporou ohrozeného povolania zvonárov, je i vzdelávacím programom nehmotného dedičstva. Získal početné ceny, najväčším ocenením je však jeho počúvanosť a ohlasy verejnosti. Ako to vystihol redaktor Martin Ďurčo – „Ľudia sa na to začínajú inak pozerať – ako na niečo vzácne, s príbehom, s hodnotou, a keď im ako odborníci a média ukazujeme, že nás to zaujíma, tak zisťujú, že je to niečo zaujímavé, čo môžeme spolu svetu ukázať. A potom sa už pamiatky ľahšie zachraňujú, úspešnejšie sa o zvony začíname starať – a to je najväčší prínos našej relácie.“

V objatí umelej inteligencie …

Ide o veľmi ohrozený osobný prvok – podobne, ako je dnes ohrozené všetko autentické a tradičné v živých ľudských kultúrach sveta. Sme jedným z posledných ostrovčekov zanikajúceho ručného zvonenia v srdci Európy, obkolesení vlnami elektrifikácie, globalizácie a umelej inteligencie. Veď ak by aj v blízkej budúcnosti už bola vyvinutá vyspelá umelá inteligencia (AI) v podobe sofistikovaného citlivého androida, ktorý by mal zastúpiť človeka nielen v oblasti pohonu zvonov, ale i v bežnom živote, takýto stav by raz možno mohol byť súčasťou koncepcie budúcej ochrany pamiatkového fondu s futurologickým dôrazom. Nie je to však vôbec želaným cieľom v zachovávaní tradičných (aj duchovných) hodnôt, a zatiaľ to i presahuje súčasnú realitu a jej možnosti vizionárov, snívajúcich o ceste do inožánrových svetov. My sme aj napriek najmodernejším technológiám v „prvých lastovičkách“ svetlých prípadov povzbudení skôr nečakanou podporou, a milo prekvapení prekvapení inšpiratívnym príkladom komunít, a to najmä mladých ľudí. Mnohí sa osobne so svojimi blízkymi v týchto obzvlášť skúšaných covidových i klimatických časoch navracajú akoby prirodzene naspäť k tradičným hodnotám – a niekde teda aj k tradičnému ručnému zvoneniu.

Epilóg

Naši poslucháči vystihli celý fenomén s nádejou: „Cez zvony ste zrazu na nich obrátili našu pozornosť, a to z rôznych pohľadov, ako to podávate – z pohľadu historického, z pohľadu zvonolejárov, ako ich vyrábali, i ako boli používané počas sviatkov. A zrazu je to ich zvonové „telo“, na ktoré upriamujete pozornosť, že ak ho nebudeme chrániť, tak duša toho zvona sa už neozve. A cez ten zvon koľko lásky alebo odkazov nám Boh odovzdáva. Naozaj nám ukazujete, čo všetko zvon v sebe obsahuje.“ Pribúdajúce videá novej generácie dokumentátorov zvonov na internete sú tiež našou veľkou nádejou. Sme za všetko vďační a správne „naladení“ na zvonárske vlny. Slovensko sa tak cez zvony, zvonárov a zvonolejárov – i vďaka pamiatkarom – zbližuje stále znovu so spoločnou históriou Európy. Ďakujeme …

Autor: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice

Odkazy: www.pamiatky.sk/page/nase-zvony-a-ich-zvonari-nadcasovy-audioprojekt-nehmotneho-dedicstva

www.pamiatky.sk/page/tradicne-rucne-zvonenie-a-zvonari-filmove-stopy-krehkeho-dedicstva/