Prejsť na obsah

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni - ilustračný obrázok
Začiatkom roka 2020 sa začala komplexná obnova exteriéru rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, počas ktorej boli za aktívnej účasti reštaurátora, akad. soch. Štefana Kovaľa, premiestnené renesančné kamenné epitafy z oporných pilierov kostola do priestoru dufartu Domu ľubovnianskeho mešťana na Nám. sv. Mikuláša 21 v Starej Ľubovni. Renesančné epitafy boli vyhotovené v 16.-17. storočí a boli určené na prezentáciu v interiéri kostola. Do exteriérových oporných pilierov kostola boli vložené v r. 1905 počas celkovej obnovy kostola, ktorú vtedy inicioval farár Ján Csumitta. V 50. rokoch 20. storočia boli oporné piliere okolo epitafov obložené travertínovým obkladom. Tieto nevhodné zásahy z 20. storočia a poveternostné vplyvy zapríčinili narušenie kamennej hmoty renesančných epitafov, na ich povrchu sú v súčasnosti viditeľné početné praskliny a reliéfne časti epitafov sú čiastočne vymyté. Bolo preto nevyhnutné ich premiestnenie do vyššie uvedených priestorov, kde sa epitafom zabezpečila ochrana pred poveternostnými vplyvmi a rovnako sa ochránila ich autentická hmotná a pamiatková podstata. Pri ich terajšom umiestnení by poveternostnými vplyvmi a postupnou degradáciou hmoty mohlo dôjsť k ich úplnému zániku. Zámerom vlastníka je postupné zreštaurovanie jednotlivých epitafov a ich sprístupnenie a prezentácia odbornej i laickej verejnosti.
Spracoval: Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková, KPÚ Prešov

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni