Prejsť na obsah

Zabezpečovacie práce v Banskej Štiavnici

Zabezpečovacie práce v Banskej Štiavnici - ilustračný obrázok

Po uhasení posledných ohnísk požiaru, ktorý v centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu 18. marca 2023 v dopoludňajších hodinách v podkroví Pischlovho domu a preverení podmienok pre bezpečný nevyhnutný pohyb osôb na mieste, pracovníci Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (KPÚ BB) vstúpili do zasiahnutých objektov kvôli zhodnoteniu skutkového stavu.

V dopoludňajších hodinách 20. marca 2023 sa na mieste sformoval tím pracovníkov KPÚ BB, zástupcu odboru preventívnej údržby PÚ SR a statikov, ktorý mali za úlohu zistiť rozsah poškodení, ale tiež zachovania hodnotných konštrukcií a prvkov, aby bolo možné v čo najkratšom čase vykonať nevyhnutné opatrenia. Tieto majú za účel zabrániť ďalšiemu poškodeniu a ohrozeniu chránených objektov a pamiatkových hodnôt. Z poškodených ôsmich objektov tím pamiatkarov vykonal obhliadky v šiestich hneď v pondelok, ďalšie dva objekty boli sprístupnené nasledujúci deň.

Hneď po požiari bolo zrejmé, že na objekte základnej umeleckej školy sme prišli o pôvodný barokový krov z konca 18. storočia s obnovenou šindľovou strešnou krytinou. Obhliadkou bolo zistené, že miera poškodenia nižších podlaží nie je taká závažná, ako je pri ostatných objektoch. Paradoxne, dopomohla k tomu práve drevená šindľová krytina, ktorá zhorela veľmi rýchlo a objekt nebol dlho vystavený haseniu, čím nedošlo k zásadnému premočeniu konštrukcií. Problém s premočením nastal však pri ostatných objektoch. Dlhé hasenie bolo spôsobené tým, že pod plechovými krytinami sa nedarilo oheň efektívne eliminovať. Následne vodorovné konštrukcie stropov a klenieb nasali vodu a došlo k ich značným priehybom. Otázny bol stav a miera zachovania renesančných maľovaných stropov a malieb v Pischlovom dome. Nanešťastie vzácna konštrukcia trámových stropov bola požiarom veľmi poškodená. Z maľovaných trámov a záklopov sa zachovali len fragmenty.  Jediným relatívne dobre zachovaným prvkom stropu je mešternica (priečny masívny trám, ktorý podopiera trámy stropu). Aj tá má však poškodenú maľovanú výzdobu.

Na základe dostupných informácií a zistených skutočností nariadil KPÚ BB vykonať opatrenia na zabezpečenie objektov tak, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodzovaniu. Na mieste prebiehajú práce súvisiace s odstraňovaním následkov požiaru a zabezpečením objektov. Tie pozostávajú hlavne z prekrývania konštrukcií poškodených striech, prípadne realizácie dočasných prekrytí objektov, podopretia poprehýbaných stropov a klenieb, odčerpávania vody a vysúšania konštrukcií. Dôležitým krokom pred zabezpečením objektu ZUŠ, bolo zameranie a naskenovanie pozostatkov zaniknutej historickej konštrukcie krovu, ktoré KPÚ BB nariadil a budú využité pri budúcej obnove. Predpísané bolo tiež zabezpečenie a deponovanie fragmentov poškodených renesančných stropov z Pischlovho domu. Pracovníci úradu intenzívne komunikujú s vlastníkmi zasiahnutých objektov pri koordinácii prebiehajúcich prác.