Prejsť na obsah

Vzniká nové informačné centrum pri Mohyle M.R.Štefánika na Bradle

Vzniká nové informačné centrum pri Mohyle M.R.Štefánika na Bradle - ilustračný obrázok

V marci 2020 sa začali zemné práce na výstavbe nového informačného centra pri významnej národnej kultúrnej pamiatke Pamätník M. R. Štefánika (Mohyla na Bradle) s predpokladom ukončenia prác v závere tohto roku.

Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca architekta Dušana Jurkoviča.

Projektovú dokumentáciu informačného centra vypracovali v máji 2019 Ing. Martin Šlahor z Košarísk a Ing. arch. Maroš Varga z Piešťan. Zámerom investora Mesta Brezová pod Bradlom je výstavba objektu, ktorý bude plniť v rámci areálu zázemie na úrovni zodpovedajúcej celoslovenského významu pamätníka. Spoločným zámerom všetkých zainteresovaných je vytvoriť objekt, ktorý nebude konkurovať Mohyle a nebude viditeľný z diaľkových pohľadov.

Stavba je situovaná v zalesnenom svahu pri prístupovej asfaltovej komunikácii, cca 350 metrov od Mohyly v jej ochrannom pásme. Ide o podzemnú stavbu nepravidelného tvaru, ktorá bude z troch strán zapustená v teréne, zo severnej strany bude orientovaný vstup do rozptylového priestoru pri ceste. Súčasťou stavby je infostánok s predajom suvenírov a výstavným priestorom (prípadne prednášková miestnosť pre cca 25 ľudí ) a samostatný priestor verejných WC. Obe funkcie sú navzájom prepojené plochou vegetačnou strechou. Všetky vyčnievajúce konštrukcie budú prekryté popínavou zeleňou tak, aby objekt čo najviac splynul s okolitým terénom.

Ing. arch. Jozef Múdry

Nové informačné centrum na Bradle

Nové informačné centrum na Bradle

Nové informačné centrum na Bradle