Prejsť na obsah

Výstava Železiarne – srdce priemyslu v Košiciach

Výstava Železiarne – srdce priemyslu v Košiciach - ilustračný obrázok

V pamiatkovom fonde máme v oblasti železiarskeho ťažkého priemyslu zastúpené len objekty historických kamenných vysokých pecí. Vzťah odbornej i laickej verejnosti je však dôležité budovať aj k novším hutníckym stavbám a technológiám. Pre ďalšie generácie je dôležité dokumentovať a zachovávať aj novšie továrne, ktoré ešte fungujú a často sa v nich nachádzajú unikátne technologické zariadenia. Bez dôkladného terénneho výskumu nie je možné vytypovať najhodnotnejšie časti nášho industriálneho dedičstva, preto sme pre vás v spolupráci so Slovenským technickým múzeom a Českým spolkom prichystali tematickú výstavu Železiarne – srdce priemyslu.

Dňa 13.10.2022 sa v priestoroch Slovenského technického múzea uskutočnila vernisáž výstavy. Autorom vystavených fotografií železiarní je český industriálny fotograf Viktor Mácha. Na vernisáži odznela aj autorská prednáška upriamujúca pozornosť na zmenšujúci sa počet baní a funkčných hutníckych závodov v Európe. Vďaka zaujímavému rozprávaniu a fotografiám sme mohli nahliadnuť do množstva už nefungujúcich/neexistujúcich prevádzok. V súbornom cykle vystavených fotografií Viktor Mácha zachytil posledné okamihy života ťažkého priemyslu.

Výstava Železiarne – srdce priemyslu predstavuje výber fotografií dokumentujúcich výrobu železa a ocele od Uralu k Skalnatým vrchom v USA. Vďaka veľkoformátovým fotografiám aj typologickým sadám fotografií môžete nahliadnuť do srdca tovární, kam bežný človek nevstúpi. Vydáte sa na pomyselnú cestu okolo sveta za tajmi duniacich priemyselných kolosov. Výstava je zložená z dvoch častí. V priestoroch stĺpovej siene sa oboznámite s technologickým tokom oceliarskej výroby, reprezentovaným typologickými sadami fotografií. V tejto časti výstavy môžete porovnať rôzne špecifické stroje v rozdielnych továrňach, ktoré sú aj napriek svojej podobnosti jedinečné v detailoch. Zároveň tu môžete vidieť aj dokumentárny film o autorovi. Druhá časť výstavy sa nazýva Železiarne v ohrození, nachádza sa na prízemí múzea a zobrazuje ukrajinské koksovne a železiarne odfotografované v rokoch 2012 a 2016, keď ešte plnohodnotne fungovali. V súčasnosti je väčšina z nich poškodená, či s utlmenou výrobou v dôsledku vojny.

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košice v období od 14. 10. 2022 do 13. 2. 2023. Výstava sa koná v rámci podujatia Dni českej kultúry 2022 v Košiciach.

Organizátori: Slovenské technické múzeum, Pamiatkový úrad SR, Český spolok

Produkcia: Tereza Batošíková
Kurátor: Samuel Velebný
Odborné texty: Eva Belláková
Technické riešenia: Robert Bernáth
Grafika a architektúra: Maroš Juhás