Prejsť na obsah

Výstava a seminár „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny“ v Trenčíne

Výstava a seminár „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny“ v Trenčíne - ilustračný obrázok

Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s Mestom Trenčín a Krajským pamiatkovým úradom Prešov Vás pozýva na výstavu Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na Území Slovenska. Výstava a sprievodné podujatie – odborný seminár sa uskutočnia pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023. Výstavu budete môcť bezplatne navštíviť od 4. do 14.9.2023 v átriu Mestského úradu v Trenčíne a odborný seminár sa uskutoční 5. septembra 2023 v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín.

Výstva Forntové a lazarentné vojnové cintoríny z I.svet.vojny

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁRA

5. september 2023 – Sobášna sieň Mestského úradu Trenčín (vstup zo Sládkovičovej ulice)

10:00 – 10:20 – privítanie a úvodné slovo organizátorov
10:20 – 10:50 – Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na Slovensku. Základné princípy zriaďovania a výstavby počas vojny a konečnej úpravy v medzivojnovom období (PaeDr. ThLic. Anton Liška, PhD., KPÚ Prešov)
10:50 – 11:10 – Metodické princípy obnovy frontových a lazaretných vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na príkladoch z Prešovského kraja (PaeDr. ThLic. Anton Liška, PhD., KPÚ Prešov)
11:10 – 11:30 – Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok v Trenčíne (Trenčín, Zábranie) (Mgr. Ľubica Špániková, KPÚ Trenčín)
11:30 – 12:00 – Zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Cintorín a kaplnka, cintorín vojnový (I. svetová vojna), ÚZPF č. 12182/1- 2, Trenčín (Ing. arch. Stanislav Barényi, Ing. arch. Karin Barényiová, Liptovský Mikuláš)
1.etapa obnovy – Informačný pylóny (Ing. arch. Alexander Topilin, Trenčín, Mgr. art. Lucia Tóthová, FA ČVUT Praha)
12:00 – 12:20 – Zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky – NKP cintorín a miesto pamätné „Pomník padlým na Brezine“, ÚZPF č. 1338/1- 2, Trenčín
1.etapa obnovy – Vlajkosláva, Obnova kamenných častí, Stavebné práce (Ing. arch. Alexander Topilin, Trenčín)
12:20 – diskusia, pozvanie na výstavu a záverečné slovo