Prejsť na obsah

Výsledky prieskumu v modranskej hore

Výsledky prieskumu v modranskej hore - ilustračný obrázok
Náhodný nález ostrohy zo 14. až 15. stor. a následne zistené stopy vykrádania lokality nálezu tzv. detektoristami podnietili výskum, ktorého výsledky boli nedávno zosumarizované. Okrem archeológov KPÚ Bratislava a Trnava sa výskumu zúčastnili dobrovoľníci, prevažne z Občianskeho združenia Hradiská. Z náleziska sa podarilo získať 111 predmetov, prevažne kovových.
Najstaršie sú keramické črepy s opatrnosťou datované do mladšej až neskoršej bronzovej doby (cca 1 200 až 750 p.n.l.), ktoré tu poukazujú na výšinné sídlisko. Opevnenie sídliska sa nezistilo, ale palisáda (ohrada) z kolov vylúčená nie je. Vzhľadom na malý počet nájdených črepov bolo sídlisko osídlené najskôr iba krátkodobo. So sídliskom môže súvisieť aj najhodnotnejší nález – bronzová sekera s tuľajkou a postranným uškom. Z Malých Karpát je mimo depotov (hromadných nálezov) známy nález sekery s tuľajkou a postranným uškom z Patrónky v Bratislave, ktorá má aj podobnú výzdobu. Nález takéhoto artefaktu počas výskumu, a k tomu aj na značne vykradnutom nálezisku, je veľmi zriedkavý. Ostatné artefakty sú ojedinelé nálezy z mladšej železnej (laténskej) doby až konca druhej svetovej vojny a súvisia s poľovníctvom, lesníctvom, baníctvom, prechodom frontu a vychádzkami miestnych občanov. K najvýznamnejším patria hroty šípov z luku vyskytujúce sa od cca 2. stor. p.n.l. až do 13. stor., spona z 2. stor. až 1. tretiny 1. stor. p.n.l., pravdepodobne fragment ďalšej spony z tohto obdobia a záštitný tŕň tesáku z konca 14. až poslednej tretiny 16. stor.

Spracoval: Matúš Sládok

Výsledky arch.prieskumu v modranskej hore

Výsledky arch.prieskumu v modranskej hore

Výsledky arch.prieskumu v modranskej hore

Výsledky arch.prieskumu v modranskej hore

Výsledky arch.prieskumu v modranskej hore

Výsledky arch.prieskumu v modranskej hore

Výsledky arch.prieskumu v modranskej hore

Výsledky arch.prieskumu v modranskej hore