Prejsť na obsah

Pamiatkové výskumy 2022

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických):

 1. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo nám. 34 (č. ÚZPF 740/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľky: Mgr. Judita Čechová, PhD., Ing. arch. Dorota Hurná
 2. Prešov – dom meštiansky, Slovenská ul. 44 (č. ÚZPF 3323/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr art. Tomáš Haviar
 3. Bardejov – hotel Dukla (č. ÚZPF 11 670/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr art. Tomáš Haviar
 4. Uzovce – kaštieľ (č. ÚZPF 392/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr art. Tomáš Haviar
 5. Dechtice – Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej, tzv. Katarínka. JZ kút V nádvoria s nadväzujúcimi konštrukciami, 7. etapa (č. ÚZPF 958/2) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum počas archeologického výskumu, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
 6. Istebné – tzv. Csillaghyovský kaštieľ (č. ÚZPF 2763/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 7. Dravce – Kostol sv. Alžbety (č. ÚZPF 627/1) – architektonicko‐historický výskum spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer
 8. Banská Štiavnica – dom meštiansky, Dolná Ružová ul. č. 1 (č. ÚZPF 3350/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum – predložený po oprave, spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Marian Havlík
 9. Košice – dom meštiansky, Hlavná č. 38 (č. ÚZPF 1073/1), III. n.p. a podkrovie– čiastkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., PhDr. Peter Sater, PhD. et PhD.
 10. Sebedražie – r.k. kostol sv. Barbory, (č. ÚZPF 890/1), 1. etapa obnovy fasád – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.
 11. Necpaly – r.k. kostol sv. Ladislava (č. ÚZPF 608/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík, Mgr. Adriana Reťkovská, PhD.
 12. Tomášikovo – kaštieľ Esterházyovcov (č. ÚZPF 59/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Marian Havlík
 13. Hlohovec – koniareň (č. ÚZPF 838/6) – architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová
 14. Sliač – dom kúpeľný Palace (č. ÚZPF 11 211/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová
 15. Skalica – dom kultúrny – Jurkovičov dom, Námestie Slobody 96/11 (č. ÚZPF 736/1) – umelecko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová
 16. Šaštín-Stráže – bazilika Sedembolestnej Panny Márie a kláštor pavlínov (č. ÚZPF 752/1,2), suterén a fasády – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. Miroslav Matejka
 17. Košice – poštový a telegrafný úrad, PO – Pošta, Poštová ul. č.18 (č. ÚZPF 1182/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 18. Stará Ľubovňa – hrad (č. ÚZPF 975/1), východná hradba 1. predhradia – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka
 19. Kapušany – hrad (č. ÚZPF 305/1), palác hradný – východná časť a fasáda – 2. etapa architektonicko‐historického výskumu, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 20. Kláštor pod Znievom – hrad Zniev (č. ÚZPF 554/5, 7, 8), palác hradný, nádvorie hradné II., priekopa II. – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 21. Hostie – hrad Hrušov (č. ÚZPF 1539/5, 7, 10, 12), múr hradbový I., palác hradný juhovýchodný IV., nádvorie hradné II., nádvorie hradné III., – doplnkový architektonicko‐historický výskum archeologicky odkývaných situácií, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 22. Žarnovica – Revištské Podzámčie – Hrad Revište (č. ÚZPF 1261/2, 3, 4, 5, 8, 9), múr hradbový, bašta delová, palác hradný I. (južný), palác hradný II. (severný) múr hradbový, nádvorie hradné II. – doplnkový architektonicko‐historický výskum novo sprístupnených a archeologicky odkrytých situácií, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 23. Banská Bystrica – gymnázium, Budova veliteľstva 7. zboru (č. ÚZPF 3467/1),
  – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Buday, PhD.
 24. Košice – Bačíková 2, budova administratívna (č. ÚZPF 3359/1), – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Denis Haberland
 25. Považská Bystrica – Považské Podhradie – Považský hrad (č. ÚZPF 760/1-16) – doplnkový architektonicko‐historický výskum vybraných objektov hradného jadra, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 26. Bratislava – Devín, Rytierska ul. č. 5, dom remeselný (č. ÚZPF 10976/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Ivana Červenková, Ing. Miroslav Matejka
 27. Sliač – kúpele s areálom, dom liečebný (č. ÚZPF 1119/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 28. Banská Štiavnica – dom č. 5, Malá okružná ul. (č. ÚZPF 11932/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 29. Košice – dom č. 7, Mlynská ul. (č. ÚZPF 3487/1) – architektonicko‐historický výskum časti NKP – strešná konštrukcia a murované prvky podkrovia, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 30. Trenčianske Teplice – Machnáč, dom kúpeľný (č. ÚZPF 10856/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, 3 oprava, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh
 31. Poprad – Spišská Sobota – Brokoffov dom, dom meštiansky a pamätná tabuľa
  (č. ÚZPF 3110/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh
 32. Sliač – kúpele s areálom, park (č. ÚZPF 1119/5) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Ing. Denisa Halajová, PhD.
 33. Jelenec – Hrad Gýmeš, stavba hospodárska a bašta delová (č. ÚZPF 1443) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna,
 34. Nezbudská Lúčka – Hrad Starhrad, hradné jadro (č. ÚZPF 12062/1-15) – architektonicko‐historický výskum vybraných objektov hradného jadra, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.
 35. Banská Štiavnica – Radničné námestie č. 14, dom meštiansky (č. ÚZPF 3338/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 36. Banská Štiavnica – A. Kmeťa 13, dom meštiansky (č. ÚZPF 2525/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 37. Bratislava – Rímskokatolícky kostol najsvätejšej Trojice, kostol s areálom (č. ÚZPF 253/1-3) – doplňujúci architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová
 38. Trnava – Galéria Jána Koniarka, vila s areálom (č. ÚZPF 12078/1) – architektonicko‐historický výskum južnej fasády, spracovateľ: Mgr. Peter Horanský
 39. Banská Bystrica – Lazovná ul. č. 21, Mestské divadlo (č. ÚZPF 2440/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 40. Banská Bystrica – Horná ul. č. 6, dom meštiansky (č. ÚZPF 10012/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 41. Šahy – Kláštor premonštrátov, sýpka (č. ÚZPF 1648/2) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 42. Námestovo – rk. kostol Povýšenia sv. Kríža (č. ÚZPF 236/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 43. Košice – Poštová ul. č. 18, Poštový a telegrafný úrad, Riaditeľstvo pôšt a telegrafov (č. ÚZPF 1182/2) – architektonicko‐historický a výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 44. Letanovce – Kartuziánsky kláštor zaniknutý, archeologické nálezisko (č. ÚZPF 10745/3) – architektonicko-historický výskum čiastkový, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 45. Plavnica – rk. kostol Obetovania Pána (č. ÚZPF 10102/1) – architektonicko-historický výskum čiastkový, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 46. Červený Kláštor – Kláštor kartuziánov, pamiatkový objekt Konvent (č. ÚZPF 865/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. et Mgr. Dominik Sabol, PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD.
 47. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo námestie (č. ÚZPF 740/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovatelia: Mgr. Judita Čechová, PhD., Ing. arch. Dorota Hurná
 48. Košice – dom meštiansky, Čajkovského 1 (č. ÚZPF 3366/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Ing. arch. Michal Gomboš, Richard Oľhava
 49. Stropkov – Kaštieľ a hrad zaniknutý, Bastión, Námestie SNP 7 (č. ÚZPF 243/2) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Ing. arch. Michal Gomboš
 50. Brodzany – Kaštieľ, Brodzany 159 (č. ÚZPF 153/1) – doplnkový umelecko-historický a architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 51. Topoľčany – dom bytový, Pribinova 72 (č. ÚZPF 11832/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, II. etapa, interiér, spracovateľ: Mgr. Marian Havlík
 52. Iža – rk. kostol sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 12054/1) – architektonicko-historický výskum, interiér, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík
 53. Košice – suterén, dom meštiansky, Hlavná č. 8 (č. ÚZPF 1053/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 54. Nitra – kasáreň, nemocnica (č. ÚZPF 11749/10), pavilón nemocničný I. (č. ÚZPF 11749/11), pavilón nemocničný II. (č. ÚZPF 11749/12), Dobšinského ul. – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar,
 55. Pečovská Nová Ves – kaštieľ, Ľutinská cesta č. 32 (č. ÚZPF 334/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 56. Kežmarok – dom meštiansky, Hradné námestie č. 35 (č. ÚZPF 2560/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka
 57. Častkovce – kaštieľ, Častkovce č. 178 (č. ÚZPF 2163/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Buday PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. et Mgr. Mojmír Choma
 58. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Starý jarok č. 48 (č. ÚZPF 763/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, Ing. arch. Pavol Jackovič
 59. Levoča – dom meštiansky (č. ÚZPF 2872/1), stavba hospodárska (č. ÚZPF 2872/2), Košická ulica č. 10 – architektonicko-historický a umelecko – historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer
 60. Dolný Štál – R.k. kostol sv. Martina, Hlavná č. 76 (č. ÚZPF 88/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Mgr. Elena. Sabadošová, Mgr. Marian Havlík
 61. Žilina – zvonica, Horný val č. 8349 (č. ÚZPF 1393/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 62. Námestovo – rk. kostol Povýšenia sv. Kríža (č. ÚZPF 236/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 63. Levoča – meštiansky dom, Mäsiarska ulica č. 7 (č. ÚZPF 2784/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer
 64. Hokovce – rk. Kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF 1599/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 65. Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 12 (č. ÚZPF 2405/1) – architektonicko‐ historický výskum krovu – opätovné predloženie, spracovatelia: Mgr. Erika Hrašková, PhDr. Miroslav Sura, Ing. Karol Zaremba
 66. Košice – dom bytový, Zvonárska ul. č. 5 (č. ÚZPF 3612/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 67. Malé Kosihy – rk. kostol sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 344/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 68. Hlohovec – dom v pamiatkovej zóne, Podzámska ul. č. 10 – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Peter Horanský
 69. Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 6 (č. ÚZPF 10012/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 70. Banská Štiavnica – objekt strojovne šachty Žigmund (č. ÚZPF 11464/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 71. Kežmarok – dom meštiansky, Hlavné námestie č. 93/53 (č. ÚZPF 2659/1) – architektonicko‐historický a výskum, spracovatelia: PhDr. Judita Čechová, Ing. arch. Dorota Hurná, Mgr. et Mgr. Dominik Sabol
 72. Doľany – Pamätný dom Juraja Palkoviča (Č. ÚZPF 400/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Mária Smoláková, CSc., Mgr. Daniela Zacharová, PhD., Mgr. et Mgr. Mojmír Choma
 73. Trenčín– Hrad s areálom, PO veža delová I. (č. ÚZPF 1345/27) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.
 74. Košice – meštiansky dom radový, Kováčska 38 (č. ÚZPF 3406/1) – čiastkový architektonicko‐historický výskum, krov objektu, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
 75. Dolné Motešice – r. k. kaplnka sv. Jána Nepomuckého s bytom kaplána a náhrobok (č. 1260/1 – 2) (11/2022) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, PhDr. T. Janura, PhD., Mgr. M. Choma
 76. Banská Štiavnica – objekt strojovne šachty Žigmund (č. ÚZPF 11464/1) (11/2022) –architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 77. Banská Štiavnica – dom meštiansky, tzv. hotel Metropol, Radničné námestie č. 45/9 (č. ÚZPF 2364/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 78. Banská Štiavnica – dom meštiansky, Kammerhofská č. 21 (č. ÚZPF 3321/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 79. Oravský Podzámok – Oravský hrad, veža bránová II. (č. ÚZPF 237/26) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 80. Beckov – hrad s areálom, Bašta I. juhozápadná (č. ÚZPF 1180/5) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, Ing. Moroslav Matejka
 81. Hronovce – Farský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (č. ÚZPF 1595/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD., Garant: Mgr. Elena Sabadošová
 82. Šaštín – Stráže, synagóga (č. ÚZPF 12188/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Denis Haberland
 83. Topoľčany – stará nemocnica, Pavlova ulica 17 (č. ÚZPF 11468/1 – 7) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Adrián Kobetič
 84. Trenčín – dom meštiansky, Mierové námestie 31 (č. ÚZPF 1367/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh
 85. Bratislava – dom meštiansky, Zelená ulica č. 3 (č. ÚZPF 242/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., Ing. arch. Patrik Baxa, (archívny výskum), Ing. arch. Karol Ďurian (opis krovu)
 86. Poprad – Spišská Sobota – dom meštiansky, Sobotské námestie č. 1729/4 (č. ÚZPF 3120/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Ing. arch. Jaroslav Neupauer, Ing. Ľubor Suchý, PhD.